BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Thi công vá rãnh tại Chung cư Hateco Yên Sở
Thi công vá rãnh tại Chung cư Hateco Yên Sở

Thi công vá rãnh tại Chung cư Hateco Yên Sở

Mô tả

Thời gian: tháng 12/2020

Nhà thầu: BQL CHUNG CƯ HATECO YÊN SỞ

Khối lượng: 1.000 kg

Loại sản phẩm: Bê tông nhựa nguội

 

 

Sản phẩm liên quan