BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Bitum chống thấm tại Nhà văn hóa huyện Văn Lâm
Bitum chống thấm tại Nhà văn hóa huyện Văn Lâm

Bitum chống thấm tại Nhà văn hóa huyện Văn Lâm

Mô tả

Thời gian: tháng 05/2017

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Thái

Loại sản phẩm: Bitum chống thấm

Khối lượng: 02 tấn

Sản phẩm liên quan