BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Bù vênh, kháng nứt mạng tại Công ty SumiRubber, KCN Normura HP
Bù vênh, kháng nứt mạng tại Công ty SumiRubber, KCN Normura HP

Bù vênh, kháng nứt mạng tại Công ty SumiRubber, KCN Normura HP

Mô tả

Thời gian: tháng 11/2019

Nhà thấu: Công ty CP Trọng Việt Hưng

Loại sản phẩm: Bê tông nhựa nguội khô nhanh dạng rời.

Khối lượng: 18 tấn

Clip thi công thực tế tại đây

Clip thi công

Sản phẩm liên quan