BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Matit chèn khe tại khu Cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Matit chèn khe tại khu Cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Matit chèn khe tại khu Cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Mô tả

Thời gian: tháng 04/2018

Nhà thấu: Công ty CP Xây dựng An Hưng

Loại sản phẩm: Mastic bitum, Bê tông nhựa nguội

Khối lượng: 12 tấn

Clip thi công thực tế tại đây

Sản phẩm liên quan