BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Nhũ tương làm nhựa nguội sân tennis tại VP Huyện ủy Văn Lãng, Lạng Sơn
Nhũ tương làm nhựa nguội sân tennis tại VP Huyện ủy Văn Lãng, Lạng Sơn

Nhũ tương làm nhựa nguội sân tennis tại VP Huyện ủy Văn Lãng, Lạng Sơn

Mô tả

Thời gian: tháng 12/2019

Nhà thầu: Công ty CP Quần Vợt đất nện

Loại sản phẩm: Nhũ tương bê tông nhựa nguội, nhũ tương chống thấm

Khối lượng: 03 tấn

Sản phẩm liên quan