BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Sản phẩm nổi bật

Bitum chống thấm mái Chi cục Thuế huyện Đông Anh
Bitum chống thấm mái Chi cục Thuế huyện Đông Anh

Bitum chống thấm mái Chi cục Thuế huyện Đông Anh

Mô tả

Thời gian: tháng 08/2017

Nhà thấu: Công ty TNHH Xây dựng Kiến Trúc Việt

Loại sản phẩm: Bitum chống thấm

Khối lượng: 05 tấn

Sản phẩm liên quan